Jak wydajność zamrażania wpływa na jakość produktu

Procesowi zamrażania często poświęca się mało uwagi w przemyśle spożywczym. Ale jeśli celem jest podniesienie jakości produktu, konieczne jest przyjrzenie się ogólnej wydajności zamrażania i sposobom jej poprawy.

Zamrażanie produktów - często pomijany proces?

Zamrażanie produktów spożywczych jest często ważnym i krytycznym procesem w łańcuchu wartości firm przetwórstwa spożywczego. Zamrażanie jest często głównym czynnikiem kosztotwórczym, chociaż jego proces ma duży wpływ na jakość zamrożonego produktu.

Mimo że przemysł spożywczy jest ogólnie bardzo efektywny, procesom zamrażania często poświęca się niewiele uwagi. Często spotykamy się z sytuacjami lub pytaniami od użytkowników końcowych, które wskazują na brak koncentracji na tym ważnym procesie.

Poprawa jakości produktu poprzez zwiększenie wydajności zamrażania

Mięso zawiera do 75% wody, która w procesie zamrażania jest przekształcana w kryształy lodu. Im dłużej trwa proces zamrażania, tym większe powstają kryształki lodu. Ponieważ duże kryształy lodu mają tendencję do „łączenia się”, może to zaburzać strukturę komórek mięsa. Upośledza to między innymi zdolność mięsa do zatrzymywania lub „wiązania” wody.

Wahania temperatury podczas procesu zamrażania mogą również prowadzić do łączenia się kryształków lodu. Szybkie i skuteczne kontrolowane zamrażanie wpływa zatem nie tylko na zużycie energii w procesie zamrażania, ale także na proces rozmrażania i związane z nim „straty kroplowe”.

Popularne techniki zamrażania

Jedną z dominujących technik zamrażania w przemysłowym przetwórstwie żywności jest nadal zamrażanie szokowe. W tym przypadku produkty są umieszczane w komorze zamrażania szokowego, gdzie szereg wentylatorów i urządzeń chłodzących wystawia produkty na działanie strumienia powietrza o temperaturze do -40º. Technika ta została po raz pierwszy opracowana przez amerykańskiego wynalazcę Clarence’a Birdseye’a na początku lat dwudziestych.

Ważne czynniki wpływające na czas zamrażania

Czas potrzebny do zamrożenia produktu do danej temperatury zależy od kilku czynników, takich jak temperatura początkowa, gęstość produktu, opakowanie, rozmieszczenie palet, temperatura i prędkość powietrza, układ komory zamrażarki, w tym także łatwość cyrkulacji powietrza w komorze chłodniczej.

Przepływ powietrza jest jednym z czynników, które można stosunkowo łatwo dostosować, aby uzyskać lepsze wykorzystanie, a tym samym wydajność w komorze zamrażarki.

Na przestrzeni lat mieliśmy kilku klientów, którzy twierdzili, że inwestycja w wysoce efektywne przekładki do zamrażarek osiągnęła próg rentowności w ciągu kilku miesięcy.

Jak przekładki do zamrażarek poprawiają wydajność zamrażania

Ponieważ przepływ powietrza zawsze wybiera drogę z najmniejszym oporem, schłodzone powietrze musi być „wtłaczane” nie tylko pomiędzy ułożone w stos warstwy produktów, ale również pomiędzy paletami. Dlatego lokalizacja palet w komorze zamrażania szokowego i zastosowanie przekładek zamrażarki o otwartym profilu™ pomiędzy ułożonymi warstwami pudeł ma ogromne znaczenie dla całkowitej wydajności zamrażania.

Zastosowanie przekładek zamrażalniczych o otwartym profilu, umożliwiających wysoki przepływ powietrza, jest zatem jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji, jakie można wykonać, aby obniżyć koszty energii, zwiększyć wydajność i poprawić jakość produktu.

Przekładki do zamrażarek są oferowane w różnych wzorach i materiałach. Im bardziej otwarta jest profilowana ramka dystansowa, tym większy jest przepływ powietrza przez ramkę dystansową, a tym samym krótszy czas zamrażania.

Krótko mówiąc, skrócony czas zamrażania prowadzi do:

Na przestrzeni lat mieliśmy kilku klientów, którzy twierdzili, że inwestycja w wysoce efektywne przekładki do zamrażarek osiągnęła próg rentowności w ciągu kilku miesięcy.

Dowiedz się więcej o nauce stojącej za wydajnością zamrażania

Request Price

Thank you for your interest in our temperature sensors.

Please fill out the form below and we’ll get back to you shortly.

Request Price

Thank you for your interest in our pallet inverters. Please fill out the form below and we’ll get back to you shortly.