Efektywność zamrażania

Przekładki chłodnicze – jak działają i jakie są między nimi różnice

 

 

Tak jak większość produktów na rynku, przekładki chłodnicze są dostępne w wielu wersjach. Przez to trudniej porównać dokładne różnice pomiędzy nimi oraz jasno określić, które najlepiej spełnią Twoje potrzeby.

Wydajność

Oczywistym powodem korzystania z przekładek jest uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy ułożonymi warstwami.

Służy to odbieraniu ciepła z opakowań załadowanych na paletę – szczególnie z wnętrza palety, gdzie normalnie powietrze ma utrudniony dostęp. Nazwijmy tę cechę ”transferem ciepła”.

Wysoka prędkość powietrza opływającego produkty oraz maksymalny kontakt pomiędzy szybkim strumieniem zimnego powietrza, a produktami – w tym przypadku pudełkami na palecie – są kluczowe w celu uzyskania wysokiej wydajności.

Przepływ powietrza

Jeszcze ważniejszą cechą przekładek jest zapewnienie swobodnego przepływu strumienia zimnego powietrza tak, żeby nie zatrzymywał się na kilku pierwszych paletach, lecz docierał także do palet na samym końcu komory mroźniczej.

Tę cechę nazywamy ”przepływem powietrza”

Wysoki przepływ powietrza w komorze mroźniczej jest ważnym czynnikiem, decydującym o ogólnej wydajności proceu mrożenia, głównie dlatego, że czas zamrażania zależy od ostatniej zamrożonej palety. Jeżeli po kilku pierwszych paletach znacznie spada prędkość strumienia powietrza (co często się zdarza), to nietrudno sobie wyobrazić ile ”energii” pozostaje na ”transfer ciepła” z palet na samym końcu komory mroźniczej. Naraża to na duże straty energii, wykorzystywanej przez systemy chłodzenia, wentylatory i parowniki.

 

Czynniki wpływające na czas mrożenia

W związku z powyższym, dla wydajności przekładki ważne jest to, aby powietrze nie blokowało się pomiędzy warstwami na palecie, lecz przepływało swobodnie, zapewniając wysoką wymianę powietrza.

W FreezeTec wierzymy w skuteczność przekładek o wysokim na 50 mm otwartym profilu – z tego prostego powodu, że wielokrotnie udowodniły swoją doskonałą wydajność.

Układanie palet w komorze zamrażania

W celu zminimalizowania ilości powietrza, które wpadając pomiędzy palety marnuje się, zalecamy ustawienie palet jak najbliżej siebie – zmusi to powietrze, aby przepływać przez palety, zamiast błyskawicznie je omijać.

Funkcjonalność

..jest równie ważna co wydajność. W końcu – jeśli korzyści nie byłyby większe od wad, najpewniej nie korzystałbyś z przekładek wcale.

O funkcjonalności decydują różne czynniki, takie jak:

  • Sprawne utrzymywanie produktów
  • Możliwość składowania w stosach
  • Stabilność
  • Łatwość czyszczenia
  • Powierzchnia anty-poślizgowa
  • Możliwość automatyzacji
  • Waga
  • Koszty i żywotność

Z racji tego, że istnieją różne metody zamrażania szokowego oraz wiele sposobów stosowania przekładek, znaczenie poszczególnych cech bęzie się różnić. Z tego powodu warto zastanowić się, które cechy przekładek okażą się dla nas najważniejsze, przed dokonaniem inwestycji w przekładki

FreezeTec nie zajmuje się wyłącznie sprzedażą przekładek, staramy się także nieustannie usprawniać proces mrożenia szokowego – z korzyścią dla środowiska i Twoich wydatków. W związku z tym, jesteśmy zawsze gotowi pomóc w wyborze rozwiązania odpowiedniego do danej sytuacji.